Bulgaria, Septemvri

Photovoltaic park Septemvri, Bulgaria – 63,36kW.